Grand Prix Pomorza Zachodniego 2017

Regulamin GRAND PRIX Pomorza Zachodniego

Patronat honorowy: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO   Olgierd Geblewiczlogo  12755185_471451489722199_1782966887_o         pom.zach logoGłówna nagroda: łódka klasy Optimist firmy Opti Yachts, żagiel firmy North Sails, omasztowanie firmy Optimax, ster i miecz firmy CZygar Zakład Szkutniczy

 1. Cel regat

  Cykl regat GRAND PRIX Pomorza Zachodniego jest rywalizacją grupową, gdzie zwycięzcą zostanie Klub, który wystartuje we wszystkich etapach i zdobędzie największą liczbę punktów. Dodatkowo, Klubowi który wygra pierwsze lub/i drugie regaty cyklu zostanie przekazana nagroda rzeczowa w postaci osprzętu do Optimista:

  • pierwsze regaty cyklu GP: ster i miecz firmy Czygar;

  • drugie regaty cyklu GP: żagiel North Sails od firmy Nautica Boats oraz omasztowanie Optimax od firmy Optiparts.pl

  • nagroda główna GP w punktacji generalnej po wszystkich regatach: łódka Optimist firmy Opti Yachts

  Celem zawodów jest rywalizacja sportowa, promowanie polskiego żeglarstwa, integracja klubów oraz ich zawodników, jak również aktywnie spędzony czas.

 2. Organizator regat

  Organizatorem regat jest Klub Sportowy DOBRA MARINA.

  Siedziba klubu: ul. Małej Syrenki 2, 71-790 Szczecin

  Biuro regat: Przystań Marina Hotele, ul. Przestrzenna 7, 70-800 Szczecin

 3. Formuła regat

  1. GRAND PRIX Pomorza Zachodniego będzie rozgrywane na łódkach klasy Optimist w formie cyklu trzech regat, z których ostatnie (VI Dobre Regaty) będą finałem Grand Prix.

  2. Każde regaty polegać będą na rozegraniu max. sześciu wyścigów. Dodatkowo w czasie finału GRAND PRIX zostanie przeprowadzony wyścig Oldboy’ów.

  3. Regaty odbędą się na jachtach uczestników regat. W razie potrzeby organizator może pomóc w czarterze jachtu.

 4. Miejsce i termin rozgrywania regat

  Miejscem rozegrania regat będzie jez. Dąbie (w miarę możliwości jez. Duże Dąbie), przystań MARINA’CLUB, ul. Przestrzenna 11, 70-800 Szczecin.

  22.04. – 23.04.2017 r. Nieoficjalne Regaty Otwarcia Sezonu – pierwsze regaty GRAND PRIX Pomorza Zachodniego o Puchar MARINA’CLUB

  10.06. – 11.06.2017 r. Czwarte Szczecińskie Ogólnopolskie Regaty – drugie regaty GRAND PRIX Pomorza Zachodniego o Puchar PARTNER-SHIP

  7.10. – 8.10.2017 r. VI Dobre Regaty – finał GRAND PRIX Pomorza Zachodniego o Puchar ECOPOL

 5. Uczestnictwo

  1. W regatach mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w klubach, z licencją PZŻ, ubezpieczeniem OC oraz członkostwem w PSKO (z opłaconymi składkami) – Optimisty. Wszystkie dokumenty do wglądu na regatach.

  2. Uczestnicy regat grupy A muszą posiadać certyfikat pomiarowy łódki.

  3. W wyścigu OLDBOY może wystartować każdy, kto w dniu rozegrania wyścigu będzie miał co najmniej 30 lat.

 6. Zgłoszenia i wpisowe do regat

  1. Do wzięcia udziału w rywalizacji klubowej o nagrody główne poszczególnych regat Grand Prix Pomorza Zachodniego, należy wysłać e-mailem zgłoszenia (wzór do pobrania na końcu regulaminu jako załącznik) w terminie czternastu dni przed rozpoczęciem pierwszego etapu (tj. do 10.04.2017) na adres biuro@dobramarina.eu. To zgłoszenie będzie jednocześnie zgłoszeniem na pierwsze regaty cyklu GP Pomorza Zachodniego. Na każde kolejne regaty cyklu należy również e-mailowo wysłać zgłoszenie z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednakże terminowość wysłania tych zgłoszeń wpłynie jedynie na wysokość wpisowego. Ponadto, każdy uczestnik powinien zgłosić się w czasie oficjalnego przyjmowania zgłoszeń (dzień przed regatami pod wieczór lub w dniu regat z samego rana), gdzie będą sprawdzane wszystkie zgłoszenia i dokumenty, a także będzie przyjmowane wpisowe.

  2. Wpisowe dla osób zgłaszających się e-mailowo do pojedynczych etapów Grand Prix wynosi 50 PLN.

  3. Dla zawodników, którzy w odpowiednim czasie, tj. na dwa tygodnie przed każdymi regatami nie wyślą e-mailowego zgłoszenia (wzór zgłoszenia na końcu regulaminu jako załącznik), będzie obowiązywało podwyższone wpisowe, tj. 75 PLN.

  4. TYLKO kluby, które wezmą udział we wszystkich poprzednich regatach cyklu mogą brać udział w rywalizacji klubowej poszczególnych regat cyklu i walczyć o główną nagrodę klubową.

  5. Wpisowe do wyścigu Oldboy’a zostaje zniesione – każdy uczestnik będzie mógł jednak wpłacić dotację na klub w czasie przyjmowania zgłoszeń na VI Dobre Regaty i wyścig Oldboy.

 7. Przepisy i sędziowanie

  Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2017 – 2020, Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi danej imprezy oraz regulaminem PSKO.

 8. Punktacja

  1. Poszczególne regaty cyklu Grand Prix będą przeprowadzane zgodnie z zasadą Małych Punktów.

  2. Punktacja Grand Prix Pomorza Zachodniego liczona będzie według poniższej formuły:

  Punkty klubu = 2a + 2b + c + 3d

  a – punkty zdobyte w pierwszych regatach Grand Prix

  b – punkty zdobyte w drugich regatach Grand Prix

  c – punkty zdobyte w finale regatach Grand Prix

  d – punkty zdobyte w wyścigu Oldboy’a

  1. Punkty klubowe w poszczególnych regatach (symbole a, b, c) będą przyznawane za najlepszy wynik trzech zawodników z danego klubu z największą ilością punktów zdobytych według wzoru (n + 1) – x. Natomiast punkty klubowe obliczane będą według poniższej formuły:

  a = [(n + 1) – x1] + [(n + 1) – x2] + [(n + 1) – x3]

  gdzie n – liczba uczestników regat w danej grupie, x – miejsce zawodnika zajęte w danej grupie

  *ta sama formuła będzie obowiązywała dla b i c

  W wyścigu Oldboy’a punkty do punktacji klubowej (symbol d) może zdobyć TYLKO i wyłącznie jeden trener klubu wymieniony w e-mailu zgłoszeniowym. Wiek OLDBOY’a, w dniu rozegrania wyścigu musi być co najmniej 30 lat!

  d = (n + 1) – x

  gdzie n – liczba uczestników wyścigu Oldboy’a, x – miejsce trenera zajęte w wyścigu Oldboy’a

  1. Klub, który zdobędzie największą ilość punktów i weźmie udział w całym cyklu Grand Prix (tj. muszą zostać spełnione poniższe warunki: a>0, b>0, c>0 oraz d>0) otrzyma nagrodę główną.

  2. Punktacja klubowa uaktualniana będzie po każdych regatach i prezentowana na stronie internetowej www.dobramarina.eu w zakładce wyniki.

 9. Nagrody

  1. Podczas każdego z etapów GRAND PRIX Pomorza Zachodniego wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe firmy SLAM (wg regulaminu nagród danych regat). Trzy pierwsze miejsca zostaną dodatkowo nagrodzone pucharami.

  2. Nagroda główna GRAND PRIX: łódka regatowa klasy Optimist firmy OPTI-YACHTS zostanie wręczona wygranemu klubowi całego cyklu na zakończeniu ostatniego etapu – VI Dobrych Regat o Puchar ECOPOL – finału Grand Prix; ster i miecz firmy CZygar – dla wygranego klubu w Nieoficjalnych Regatach Otwarcia Sezonu o Puchar MARINA’CLUB; zaś żagiel firmy North Sails od firmy Nautica Boats i omasztowanie firmy Optimax od firmy Optiparts.pl – dla wygranego klubu w Czwartych Szczecińskich Ogólnopolskich Regat o Puchar PARTNER-SHIP.

 10. Instrukcja Żeglugi

  Instrukcja żeglugi zostanie podana w dniu zgłoszenia do regat.

  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.logo

 

Informacje i kontakt

 

Prezes klubu KS Dobra Marina: Dawid Zbroja

e-mail: biuro@dobramarina.eu

tel: 603 86 56 86

 

Partnerzy Grand Prix:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego                         pom.zach logo

Miasto Szczecin                                                                                              miasto szczecin jpg

MARINA’CLUB                                                                                         MC_logo

PARTNER SHIP                                                                                      partner-ship

RIB-charter                                                                                                    logo główne

SLAM Szczecin                                                                                                 slam

Just Health                                                                                                         Just Health logo_kolor

 

Sponsorzy Grand Prix:12755185_471451489722199_1782966887_o

OPTI-YACHTS                                                      logo (2)

North Sails                                                                      NorthSails_Bullet_RGB

Optiparts                                               optiparts

                                                                        

CZygar Zakład Szkutniczy                                             Czygar

Ecopol                                                                             ecopol logo3m

 

 

Załącznik nr 1 – Zbiorowe zgloszenie GP Pomorza Zachodniego