IX DOBRE REGATY o puchar P S Metalworking

INSTRUKCJA ŻEGLUGI

[ Pobierz dokument: Instrukcja Żeglugi 📝 ]

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

[ Pobierz dokument: Zawiadomienie o regatach IX Dobre Regaty P S Metalworking 📝 ]

I ORGANIZATOR

 1. Organizatorem regat jest Klub Sportowy DOBRA MARINA.
 2. Regaty rozgrywane będą na akwenie jez. Dąbie w dniach 03-04.10.2020 r.

II PRZEPISY

2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami MPŻR 2017-2020 oraz zgodnie z Regulaminem PSKO i PSK420.

III Warunki Uczestnictwa

3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający licencję zawodniczą PZŻ, opłacone składki, ubezpieczenie , aktualne badania lekarskie, w grupie A certyfikat jachtu.

3.2 Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: Optimist gr. A, B; 420;

3.3 Wpisowe do regat wynosi :
przy zgłoszeniach drogą internetową do 21.09.2020 r. pierwsza kwota, po tej dacie i na miejscu obowiązuje druga kwota:

 • Optimist – 70 PLN/105 PLN
 • 420 – 90 PLN/120 PLN
 • Oldboy – opłata zniesiona

IV ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT

4.1 Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat w dniu 02.10.2020 r. w godz. 18:00-19:00
w dniu 03.10.2020 r. w godz. 8:30-9:30

V PROGRAM REGAT

5.1

Piątek:

 • 18:00-19:00 Zgłoszenia

Sobota:

 • 08:30 – 09:00 Zgłoszenia
 • 09:30 Uroczyste Otwarcie Regat
 • 10:00 Wyścig OLDBOY
 • 11:00 Gotowość startowa
 • 16:30 – 19:00 Imprezy towarzyszące

Niedziela:

 • 10:00 Gotowość startowa
 • 15:00 Uroczyste zakończenie

5.2 Planuje się rozegranie 6 wyścigów

VI INSTRUKCJA ŻEGLUGI

 6.1 Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat i na oficjalnej tablicy ogłoszeń

VII TRASA I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT

7.1 Informacja o trasie zostanie podana w instrukcji żeglugi

VIII SYSTEM KAR

8.1 Stosowane będą kary przewidziane w MPŻR 2017-2020

IX Punktacja

9.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów.
9.2
a) przy rozegraniu mniej niż 3 wyścigów wszystkie wyniki w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej
b) przy rozegraniu 4 i więcej wyścigów najgorszy rezultat będzie odliczony

X ŁODZIE TRENERSKIE I OBSERWATORÓW

Wszystkie łodzie trenerskie i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora i KS regat podczas procedury zgłoszeniowej

XI PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

XII ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od

ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

XIV INFORMACJE I OSOBY KONTAKTOWE

Klub Sportowy DOBRA MARINA ul. Brązowa 62/7
70-781 Szczecin

osoba kontaktowa: Dawid Zbroja
tel. 603 86 56 86

adres e-mail: biuro@dobramarina.eu

XV DOJAZD DO MARINY

 

XVI LICENCJA ORGANIZATORA 

XVII NASI SPONSORZY