Trzecie Szczecińskie Ogólnopolskie Regaty o Puchar PARTNER-SHIP

Zapraszamy do zapoznania się z zawiadomieniem

Oryginalny tekst: zawiadomienie TSOR

Trzecie Szczecińskie Ogólnopolskie Regaty

o Puchar PARTNER-SHIP

28-29.05.2016 r. Szczecin

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem regat jest Klub Sportowy DOBRA MARINA przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim woj. Zachodniopomorskiego

2. Regaty rozgrywane będą na akwenie jez. Dąbie w dniach 28-29.05.2016

II PRZEPISY

2.1 Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami MPŻR 2013-2016

III Warunki Uczestnictwa

3.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający Licencję zawodniczą (PZŻ + OC), aktualne badania lekarskie oraz dodatkowo zawodnicy gr. A Optimista – licencję łódki

3.2 Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: Optimist gr. A, B oraz 420

3.3 Zgłoszenia do regat przyjmowane były w formie elektronicznej dla klasy Optimist na zbiorowym zgłoszeniu (załączniku w zawiadomieniu GRAND PRIX Pomorza Zachodniego – http://dobramarina.eu/grand-prix-pomorza-zachodniego/). Wpisowe się nie zmienia – biorąc jednak udział w CAŁYM cyklu GRAND PRIX Pomorza Zachodniego, za regaty finałowe wpisowe będzie wynosiło 10 PLN.

Pozostałe klasy wysyłają zgłoszenie na adres e-mail podany na końcu zawiadomienia do dnia 21.05.2016 r. (tj sobota). Wpisowe niższe, po tym dniu podwyższane jest o 50%.

Ponadto każdy uczestnik powinien zgłosić się w czasie oficjalnego przyjmowania zgłoszeń (dzień przed regatami pod wieczór lub w dniu regat z samego rana) gdzie będą sprawdzane wszystkie zgłoszenia, dokumenty a także będzie przyjmowane wpisowe.

3.4 Wpisowe do regat dla Optimist gr. A i B wynosi 60 PLN

zaś dla klasy 420 – 70/105 PLN za załogę

IV ZGŁOSZENIA W MIEJSCU REGAT

4.1 Zgłoszenia finalne w miejscu regat należy dokonać w biurze regat

w dniu 27.05.2016 r. w godz. 18-19:30 oraz 28.05.2016 r. w godz. 9.00-10.00

V PROGRAM REGAT

5.1 27.05.2016r. godz. 18:00-19:30 przyjmowanie zgłoszeń

28.05.2016 r. godz. 09.00-10.00 przyjmowanie zgłoszeń

godz. 10.30 otwarcie regat

godz. 12.00 start do I wyścigu i kolejnych

godz.16:30 ciepły posiłek w Marina Restaurant

godz. 17:00 gry i zabawy na Marina Sport

29.05.2016 r. godz. 10.00 start do kolejnych wyścigów

godz. 15.00 zakończenie regat

5.2 Planuje się rozegranie 6 wyścigów

VI INSTRUKCJA ŻEGLUGI

6.1 Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat i na oficjalnej tablicy ogłoszeń

VII TRASA I FORMAT ROZGRYWANIA REGAT

7.1 Wyścigi rozgrywane będą na trasie trójkąta.

VIII SYSTEM KAR

8.1 Stosowane będą kary przewidziane w MPŻR 2013-2016

IX Punktacja

9.1 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 3 wyścigów.

9.2 a) przy rozegraniu mniej niż 3 wyścigów wszystkie wyniki w serii wyścigów liczone są do jego punktacji końcowej

b) przy rozegraniu 4 i więcej wyścigów najgorszy rezultat będzie odliczony

X ŁODZIE TRENERSKIE I OBSERWATORÓW

Wszystkie łodzie trenerskie i obserwatorów uczestniczących w regatach wymagają akredytacji organizatora i KS regat podczas procedury zgłoszeniowej

XI PRAWO DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

XII ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności

wykonana lub nie wykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

XIV INFORMACJE O ORGANIZATORZE I OSOBY KONTAKTOWE

Klub Sportowy DOBRA MARINA

ul. Małej Syrenki

71-790 Szczecin

osoba kontaktowa:

Dawid Zbroja

tel. 603 86 56 86

adres e-mail: biuro@dobramarina.eu

PARTNER-SHIP LOGO VERTICAL [RGB]JPG

 

pom.zach logo    Just Health logo_kolorlogo główneslamMC_logomiasto szczecin jpg