na górę
Image Alt

Regulamin Grand Prix Pomorza Zachodniego

Regulamin

 1. Cel regat

  Cykl regat GRAND PRIX Pomorza Zachodniego jest rywalizacją indywidualną o cenne nagrody, gdzie zwycięzcą zostanie zawodnik gr. A i gr. B, która wystartuje we wszystkich etapach i zdobędzie największą liczbę punktów. Dodatkowo, po każdych regatach zwycięzcy otrzymają puchary.Celem zawodów jest rywalizacja sportowa, promowanie polskiego żeglarstwa, integracja klubów oraz ich zawodników, jak również aktywnie spędzony czas.

 2. Organizator regat

  Organizatorem regat jest Klub Sportowy DOBRA MARINA.Siedziba klubu: ul. Brązowa 62/7, 70-781 SzczecinBiuro regat: HOM Przystań Jachtowa

 3. Formuła regat
  1. GRAND PRIX Pomorza Zachodniego będzie rozgrywane na łódkach klasy Optimist w formie cyklu trzech regat, z których ostatnie (X Dobre Regaty o puchar Just Health) będą finałem Grand Prix.

  2. Każde regaty polegać będą na rozegraniu max. sześciu wyścigów. Dodatkowo w czasie finału GRAND PRIX zostanie przeprowadzony wyścig Oldboy’ów.

  3. Regaty odbędą się na jachtach uczestników regat. W razie potrzeby organizator może pomóc w czarterze jachtu.

 4. Miejsce i termin rozgrywania regat

  Miejscem rozegrania regat będzie jez. Dąbie (w miarę możliwości jez. Duże Dąbie), HOM Przystań Jachtowa, ul. Żaglowa 2, Szczecin.

  • Regaty rozpoczynające Grand Prix Pomorza Zachodniego o puchar BL Rent Woda & Ląd – 10-11.04.2021 r.;
  • Drugie Regaty Grand Prix Pomorza Zachodniego 24-25.07.2021 r.;
  • X Dobre Regaty – regaty finałowe Grand Prix Pomorza Zachodniego 25-26.09.2021 r. o puchar Just Health.
 5. Uczestnictwo
  1. W regatach mogą brać udział zawodnicy zrzeszeni w klubach, z licencją PZŻ, ubezpieczeniem OC oraz członkostwem w PSKO (z opłaconymi składkami) – Optimisty. Wszystkie dokumenty do wglądu na regatach.

  2. Uczestnicy regat grupy A muszą posiadać certyfikat pomiarowy łódki.

  3. W wyścigu OLDBOY może wystartować każdy, kto w dniu rozegrania wyścigu będzie miał co najmniej 30 lat.

 6. Zgłoszenia i wpisowe do regat
  1. Do wzięcia udziału w rywalizacji o nagrody główne poszczególnych regat Grand Prix Pomorza Zachodniego, należy wysłać e-mailem zgłoszenia (wzór do pobrania na końcu regulaminu jako załącznik) w terminie czternastu dni przed rozpoczęciem pierwszego etapu (tj. do 27.03.2021 r.) na adres dawid@dobramarina.eu. To zgłoszenie będzie jednocześnie zgłoszeniem na pierwsze regaty cyklu GP Pomorza Zachodniego. Na każde kolejne regaty cyklu należy zgłosić się poprzez zapisy on-line. Terminowość wysłania tych ostatnich, wpłynie jedynie na wysokość wpisowego. Ponadto, każdy uczestnik powinien zgłosić się w czasie oficjalnego przyjmowania zgłoszeń (dzień przed regatami pod wieczór lub w dniu regat z samego rana), gdzie będą sprawdzane wszystkie zgłoszenia i dokumenty, a także będzie przyjmowane wpisowe.

  2. Wpisowe dla osób zgłaszających się e-mailowo do pojedynczych etapów Grand Prix wynosi 75 PLN.

  3. Dla zawodników, którzy w odpowiednim czasie, tj. na dwa tygodnie przed każdymi regatami nie wyślą e-mailowego zgłoszenia (wzór zgłoszenia na końcu regulaminu jako załącznik), będzie obowiązywało podwyższone wpisowe, tj. 100 PLN.

  4. TYLKO zawodnicy, którzy wezmą udział we wszystkich poprzednich regatach cyklu mogą brać udział w rywalizacji poszczególnych regat cyklu i walczyć o główną nagrodę.

  5. Wpisowe do wyścigu Oldboy’a zostaje zniesione – każdy uczestnik będzie mógł jednak wpłacić dotację na klub w czasie przyjmowania zgłoszeń na VI Dobre Regaty i wyścig Oldboy.

 7. Przepisy i sędziowanie

  Regaty przeprowadzone będą zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2021-2024, Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi danej imprezy oraz regulaminem PSKO.

 8. Punktacja
  1. Poszczególne regaty cyklu Grand Prix będą przeprowadzane zgodnie z zasadą Małych Punktów.

  2. Punktacja Grand Prix Pomorza Zachodniego liczona będzie według poniższej formuły:

  Punkty zawodnika = 2a + 2b + c

  a – punkty zdobyte w pierwszych regatach Grand Prix

  b – punkty zdobyte w drugich regatach Grand Prix

  c – punkty zdobyte w finale regatach Grand Prix

  1. Punkty, w poszczególnych regatach (symbole a, b, c) będą przyznawane za najlepszy wynik, z największą ilością punktów zdobytych według wzoru (n + 1) – x. Natomiast punkty obliczane będą według poniższej formuły:

  a = [(n + 1) – x1] + [(n + 1) – x2] + [(n + 1) – x3]

  gdzie n – liczba uczestników regat w danej grupie, x – miejsce zawodnika zajęte w danej grupie

  *ta sama formuła będzie obowiązywała dla b i c

  1. Zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów i weźmie udział w całym cyklu Grand Prix (tj. muszą zostać spełnione poniższe warunki: a>0, b>0 oraz c>0) otrzyma nagrodę główną.

  2. Punktacja klubowa uaktualniana będzie po każdych regatach i prezentowana na stronie internetowej www.dobramarina.eu w zakładce wyniki.

 9. Nagrody
  1. Podczas każdego z etapów GRAND PRIX Pomorza Zachodniego wszyscy zawodnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe firmy SLAM (wg regulaminu nagród danych regat). Trzy pierwsze miejsca zostaną dodatkowo nagrodzone pucharami.

  2. Nagroda główna GRAND PRIX zostanie wręczona wygranemu klubowi całego cyklu na zakończeniu ostatniego etapu – X Dobrych Regat o Puchar Just Health – finału Grand Prix.

 10. Instrukcja Żeglugi
  • Instrukcja żeglugi zostanie podana w dniu zgłoszenia do regat.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to zadzwoń do nas lub zajrzyj na nasz profil na Facebooku

+48 603 865 686
biuro@dobramarina.eu
Follow Us:
Nasz profil na FB